Revista Dreptul

Go to content

Main menu:


Informăm autorii care colaborează la revista „Dreptul” că articolele oferite spre publicare nu mai sunt remunerate. Autorii articolelor publicate au dreptul la un exemplar din respectivul număr pe care redacția îl va trimite prin poștă.

Sunt exceptate de la această regulă numai materialele de interes deosebit oferite spre publicare de către autori, precum și cele solicitate de redacție pentru acoperirea nevoilor publicistice rezultate din planul tematic al revistei.
Cele arătate mai sus nu aduc atingere în niciun mod, dreptului oricărui autor de a oferi, ca și până acum, spre publicare, fără nicio solicitare prealabilă din partea redacției revistei „Dreptul", orice fel de materiale (studii, articole, comentarii, sinteze de practică judecătorească) corespunzătoare profilului revistei noastre și condițiilor de publicare ale redacției revistei „Dreptul".

 
         Revista "Dreptul" a fost fondată în 1871 de "Societatea juridică" şi este înregistrată ca marcă din 1996. În prezent revista Dreptul este editată de Uniunea Juriştilor din România  şi este accesibilă on-line şi pe suport hârtie pe baza de abonament.

     Revista "Dreptul" este înregistrată în numeroase baze de date academice  din străinatate (SSRN, EBSCO, ProQuest), recunoscute de Comisia de ştiinţe juridice din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi accesibilă on line pentru abonaţi.

      Uniunea Juristilor din România co-editează împreună cu Editura Universul Juridic revista Law Review (International Journal of Law and Jurisprudence).

        Redacția revistei "Dreptul" vă mulțumește pentru fidelitate și vă roagă să o sprijiniți în vederea îmbunătățirii accesului și a informațiilor oferite prin completarea chestionarului alăturat.


 
 
Back to content | Back to main menu