CONDIŢII DE PUBLICARE - Revista Dreptul

Go to content

Main menu:

PENTRU AUTORI


 

                                                 CONDIŢII DE PUBLICARE  


    Materialele destinate publicării se transmit de către autori numai pe suport electronic la adresa office@ujr-dreptul.ro.

        
Odată cu înaintarea oricărui material autorul/autorii trebuie să indice următoarele date:

  • prenumele (complet) şi numele;

  • afilierea instituţională şi denumirea funcţiei deţinute;

  • domiciliul (inclusiv codul poştal);

  • codul numeric personal;

  • adresa de mesagerie electronică şi un număr de telefon (mobil sau fix).


        Materialele trimise trebuie înso
ţite de un rezumat de maxim 1.000 de caractere şi de cel puţin cinci cuvinte cheie.

      
Dimensiunile materialelor transmise spre publicare nu pot depăşi, în genere, 40.000 de caractere. Comentariile de acte normative nu pot depăşi 25.000 de caractere; practica jurisdicţională comentată sau adnotată nu poate depăşi 15.000 de caractere.

       Materialele trimise redac
ţiei trebuie să fie originale; ele nu pot face obiectul ofertei către alte publicaţii decât după primirea răspunsului în sensul că materialul nu poate fi publicat în revista „Dreptul" ori după 6 luni de când s-a înregistrat materialul la redacţia revistei şi nu s-a primit un refuz de publicare.

         Manuscrisele nepublicate nu se restituie.

         
Conform Legii nr. 8/1996, acceptarea de către redacţie a materialelor trimise spre publicare semnifică încheierea valabilă a contractului de editare; conform acestui contract, autorul cesionează cu titlu exclusiv dreptul de reproducere şi de difuzare a operei sale.

         
Privitor la materialele care se publică, redacţia îşi rezervă următoarele drepturi:

  • să le redacteze în conformitate cu regulile de stil proprii revistei „Dreptul”;

  • să le publice şi în ediţia on-line a revistei;

  • să alcătuiască grupaje de articole care tratează acelaşi subiect;

  • să le publice în volum separat, ca supliment al revistei „Dreptul", sau pe suport electronic indiferent de data apariţiei lor.


     
Dacă după înaintarea materialului (articol, adnotare etc.) către revista „Dreptul" survin modificări legislative ori noutăţi jurisprudenţiale şi/sau bibliografie suplimentară, autorul trebuie imediat să comunice redacţiei această situaţie, indicând exact modalitatea în care trebuie efectuate completări sau modificări. Redacţia îşi rezervă dreptul de a decide nepublicarea materialului în cazul în care astfel de evenimente, survenite ulterior primirii materialului şi până la data corecturii finale a numărului de revistă, afectează grav conţinutul materialului.

      Redac
ţia revistei „Dreptul" nu-şi asumă nicio răspundere pentru nerespectarea reglementărilor înscrise în legislaţia privind drepturile de autor. În caz de plagiat – parţial sau integral – întreaga răspundere, atât juridică (penală, contravenţională, civilă), cât şi deontologică revine în exclusivitate autorului.


 


 
Back to content | Back to main menu