PROCES DE EVALUARE - Revista Dreptul

Go to content

Main menu:

PENTRU AUTORI


 

                                                    PROCES DE EVALUARE


Toate lucrările propuse spre publicare revistei Dreptul sunt parcurse într-o primă fază de redacţia revistei şi înaintate spre analiza de tip  « blind review» la doi referenţi. Procesul de recenzare se bazează pe criteriile de evaluare prezentate mai jos şi are în vedere valoarea ştiinţifică a materialelor, prestigiul ştiintific al autorilor, precum şi interesul cititorilor revistei, care, în cea mai mare parte a lor, sunt abonaţi fideli.


CRITERIILE DE EVALUARE

  • Autorului îi va fi transmis avizul redacţiei revistei Dreptul ce poate cuprinde una din urmatoarele menţiuni:  

  • Articol recomandat pentru publicare fără nicio observaţie.

  • Articol recomandat pentru publicare cu sugestii. Aplicarea lor în articol ramâne la alegerea autorului.

  • Articol recomandat pentru publicare cu observaţii. Se solicită autorului respectarea consecventă a recomandărilor.

  • Articol nerecomandat spre publicare.


Conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completarile ulterioare, acceptarea de către redacţie a materialelor trimise spre publicare semnifică încheierea valabilă a contractului de editare; potrivit acestui contract, autorul cesionează cu titlu exclusiv dreptul de reproducere si de difuzare a operei sale. Contractul de editare se reziliază de drept dacă, până la data corecturii finale a numărului de revistă au survenit modificări legislative ori jurisprudenţiale importante cu influenţă asupra conţinutului problematicii tratate.


Redacţia nu-şi asumă nicio răspundere în caz de plagiat, întreaga raspundere, atât juridică (civilă, contravenţională, penală, dupa caz), cât şi deontologică revenind în exclusivitate autorului.


 
Back to content | Back to main menu